Uniper: Ledarutvecklare
Header

Ledarutvecklare

Vill du bli en kärnkraftshjälte?
OKG AB söker nu ledarutvecklare!

Passion for Energy
Vi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige – varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid – och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: ’”Passion for energy”. Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?
OKG – en naturlig del av framtidens energilösningar
OKG är ett kärnkraftbolag inom Uniper, www.okg.se. I vårt företag tar vi ansvar för de övergripande klimatmålen. Med vår fossilfria elproduktion bidrar vi inte bara till elförsörjningen utan motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att hantera klimatutmaningen.

Till våra tjänster välkomnar vi givetvis sökande som kan vara såväl erfarna som nyutexaminerade, generalister likväl som specialister. Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter och hoppas på sökanden från andra branscher med olika erfarenheter. Ta chansen att bli en av oss som levererar den el vi alla behöver!
Information
Ref.nr.:77391
Avtalsvillkor:Tillsvidare
Arbetstid:Heltid
Sista ansökningsdag:2019-11-21
Stad:Oskarshamn
Job Level:Professionals
Ditt team
Vad vi söker
På OKG ser vi ledare och ledarskapet som viktiga drivkrafter till förändring och fortsatt arbete med att utveckla organisation och verksamhet. HR-teamet på personalavdelningen på OKG har ansvar för HR strategiskt arbete såsom implementering av våra koncerngemensamma strategier samt organisation- och verksamhetsutveckling. Det är ett litet team som rapporterar direkt till Personalchefen. Inom avdelningen har vi också ett 30-tal kollegor som arbetar med riktlinjer, metoder och stöd inom Säkerhetskultur, samverkan Människa-Teknik-Organisation (MTO), Orsaksanalys, Beteende i komplexa system, Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, Kompetenssäkring samt Kommunikation.

Vi söker nu en kollega till vårt HR-team, som ansvarar för arbetet med ledarutveckling och verksamhetsutveckling kopplat till ledarens roll. Du kommer att arbeta nära vårt övriga HR-team som består av HRBP, organisationsutvecklare, kommunikatörer och kompetensutvecklare. Vi samarbetar även nära våra kollegor inom andra delar av verksamheten som arbetar med verksamhetsutveckling. På OKG har vi valt Operational Excellence som ett förhållningssätt och metod för att jobba med små förbättringar till vardags. I detta har ledaren en viktig roll i att implementera såväl förhållningssätt som systematiska metoder.

I rollen som Ledarutvecklare kommer du att ansvara för vår ledarutveckling så att chefer har förutsättningar att utvecklas själva och utveckla sina team. Utveckling av talanger ingår också i arbetsuppgifterna. Du kommer att verka på både strategisk och operativ nivå i samarbetsformer med både företagsledningen och ledare i linjeverksamheten.

Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därför kommer vi att genomföra både en säkerhetsprövning och ett drogtest innan anställning.
Vem vi söker
Du har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis HR och har erfarenhet av att arbeta som chef. Du har även erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom chefs- och ledarutveckling. Du är intresserad av lärande, är bra på att nätverka och har ett relationsskapande förhållningssätt med förmåga att arbeta nära verksamheten. Du har även goda kunskaper i engelska och svenska och kan kommunicera i både tal och skrift på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Vi vill att du har god kunskap om förändringsprocesser och utvecklingsarbete, har god förmåga att självständigt driva uppdrag såväl som att samarbeta. Du är flexibel och kan hantera många olika typer av arbetsuppgifter. Du är engagerad och har en förmåga att inspirera andra!
Kontakt
Vid frågor så är du välkommen att kontakta:
Rekryterande chef, Lotta Sätterlund, Lotta.Satterlund@okg.uniper.energy
alternativt +46 705 906 671

Fackliga kontaktpersoner
Unionen, Tonny Granberg,
+46 706 650 991
Sveriges Ingenjörer, Magnus Nicklasson,
+46 761 154 687
Ledarna, Tommy Appelqvist,
+46 702 776 375

Tid för ett första möte
Vi planerar för ett första intervjutillfälle den 9-10 december.
Uniper som företag
Uniper är en global energikoncern och ett globalt varumärke. Vår verksamhet grundar sig på E.ONs tidigare storskaliga elproduktion. Därmed vilar Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis. I Sverige är vi en stor elproducent för svensk basindustri, med produktionsanläggningar runt om i landet för klimateffektiv vattenkraft och kärnkraft samt reservkraft och värmekraft. Hos oss arbetar människor som har ett gemensamt mål: en tillförlitlig och koldioxidsnål elförsörjning för jobb och välfärd.
Unipers helägda kraftbolag i Sverige är Sydkraft Nuclear Power AB, Sydkraft Hydro Power AB, Sydkraft Thermal Power AB samt Barsebäck Kraft AB. Inom OKG AB är vi dessutom majoritetsägare. Kontoret för svenska moderbolaget Sydkraft AB finns i Malmö.
Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökanden som breddar vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter.
Header

Ledarutvecklare

Vill du bli en kärnkraftshjälte?
OKG AB söker nu ledarutvecklare!

Vi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige – varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid – och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: ’”Passion for energy”. Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?
OKG är ett kärnkraftbolag inom Uniper, www.okg.se. I vårt företag tar vi ansvar för de övergripande klimatmålen. Med vår fossilfria elproduktion bidrar vi inte bara till elförsörjningen utan motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att hantera klimatutmaningen.

Till våra tjänster välkomnar vi givetvis sökande som kan vara såväl erfarna som nyutexaminerade, generalister likväl som specialister. Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter och hoppas på sökanden från andra branscher med olika erfarenheter. Ta chansen att bli en av oss som levererar den el vi alla behöver!
Ditt team
På OKG ser vi ledare och ledarskapet som viktiga drivkrafter till förändring och fortsatt arbete med att utveckla organisation och verksamhet. HR-teamet på personalavdelningen på OKG har ansvar för HR strategiskt arbete såsom implementering av våra koncerngemensamma strategier samt organisation- och verksamhetsutveckling. Det är ett litet team som rapporterar direkt till Personalchefen. Inom avdelningen har vi också ett 30-tal kollegor som arbetar med riktlinjer, metoder och stöd inom Säkerhetskultur, samverkan Människa-Teknik-Organisation (MTO), Orsaksanalys, Beteende i komplexa system, Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, Kompetenssäkring samt Kommunikation.

Vi söker nu en kollega till vårt HR-team, som ansvarar för arbetet med ledarutveckling och verksamhetsutveckling kopplat till ledarens roll. Du kommer att arbeta nära vårt övriga HR-team som består av HRBP, organisationsutvecklare, kommunikatörer och kompetensutvecklare. Vi samarbetar även nära våra kollegor inom andra delar av verksamheten som arbetar med verksamhetsutveckling. På OKG har vi valt Operational Excellence som ett förhållningssätt och metod för att jobba med små förbättringar till vardags. I detta har ledaren en viktig roll i att implementera såväl förhållningssätt som systematiska metoder.

I rollen som Ledarutvecklare kommer du att ansvara för vår ledarutveckling så att chefer har förutsättningar att utvecklas själva och utveckla sina team. Utveckling av talanger ingår också i arbetsuppgifterna. Du kommer att verka på både strategisk och operativ nivå i samarbetsformer med både företagsledningen och ledare i linjeverksamheten.

Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därför kommer vi att genomföra både en säkerhetsprövning och ett drogtest innan anställning.
Du har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis HR och har erfarenhet av att arbeta som chef. Du har även erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom chefs- och ledarutveckling. Du är intresserad av lärande, är bra på att nätverka och har ett relationsskapande förhållningssätt med förmåga att arbeta nära verksamheten. Du har även goda kunskaper i engelska och svenska och kan kommunicera i både tal och skrift på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Vi vill att du har god kunskap om förändringsprocesser och utvecklingsarbete, har god förmåga att självständigt driva uppdrag såväl som att samarbeta. Du är flexibel och kan hantera många olika typer av arbetsuppgifter. Du är engagerad och har en förmåga att inspirera andra!
Ref.nr.:77391
Avtalsvillkor:Tillsvidare
Arbetstid:Heltid
Sista ansökningsdag:2019-11-21
Stad:Oskarshamn
Job Level:Professionals
Dela
Kontakt
Vid frågor så är du välkommen att kontakta:
Rekryterande chef, Lotta Sätterlund, Lotta.Satterlund@okg.uniper.energy
alternativt +46 705 906 671

Fackliga kontaktpersoner
Unionen, Tonny Granberg,
+46 706 650 991
Sveriges Ingenjörer, Magnus Nicklasson,
+46 761 154 687
Ledarna, Tommy Appelqvist,
+46 702 776 375

Tid för ett första möte
Vi planerar för ett första intervjutillfälle den 9-10 december.
Uniper är en global energikoncern och ett globalt varumärke. Vår verksamhet grundar sig på E.ONs tidigare storskaliga elproduktion. Därmed vilar Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis. I Sverige är vi en stor elproducent för svensk basindustri, med produktionsanläggningar runt om i landet för klimateffektiv vattenkraft och kärnkraft samt reservkraft och värmekraft. Hos oss arbetar människor som har ett gemensamt mål: en tillförlitlig och koldioxidsnål elförsörjning för jobb och välfärd.
Unipers helägda kraftbolag i Sverige är Sydkraft Nuclear Power AB, Sydkraft Hydro Power AB, Sydkraft Thermal Power AB samt Barsebäck Kraft AB. Inom OKG AB är vi dessutom majoritetsägare. Kontoret för svenska moderbolaget Sydkraft AB finns i Malmö.
Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökanden som breddar vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter.
Besök oss på vår webbsida: uniper.energy